ALV en Kick Off

Geachte leden, ouders en vrijwilligers,

Hierbij nodigt het bestuur van Jumping Giants u uit tot het bijwonen van de Kick-off meeting Seizoen 2017-2018 (ALV), welke gehouden wordt op:

Woensdag 11 oktober 2017 om 19.30 uur

Het adres waar deze meeting zal plaatsvinden:

Sporthal de Bengele

Bengele 8

6031 TZ Nederweert

Het is van belang dat jullie, maar ook jullie ouders, aanwezig zijn tijdens deze kick-off meeting. Mocht je toch onverhoopt verhinderd zijn, meld je dan alstublieft even af bij het secretariaat.

Tot ziens op woensdag 11 oktober 2017!

Met sportieve groet,

Het bestuur

Jumping Giants

 

Agenda

19:30 – 19.45 uur                     Inloop

 19:45 – 20.00 uur                     Bestuursverkiezing

  • Laura van Gemert herkiesbaar voor 3 jaar
  • Kyll Bruijnaers herkiesbaar voor 3 jaar
  • Karin Cuijpers herkiesbaar voor 3 jaar

20:00 – 20:45 uur                     ALV (themagroepen)

2 rondes met de volgende thema’s:

  • Social media en communicatie
  • Technische commissie
  • Financiën en Bengele Beweegt
  • PR en sponsoring

 20:45 – 21:00 uur                     Besluitvorming

  • Vaststellen notulen 2016
  • Begroting en contributie 2017

21:00  – 22:00 uur                     Afsluiting onder het genot van een drankje