Contributie

Incasso contributie:
Wij vragen al onze leden om een incassomachtiging aan ons te verstrekken voor het innen van de contributie.
Incasso’s zullen twee maal per seizoen plaatsvinden, dit seizoen zullen de incasso’s plaatsvinden in de maanden oktober en januari.

Incasso’s worden uitgevoerd vanaf IBAN-rekening NL40 RABO 0135 5386 96
het incassant ID van onze vereniging is NL08ZZZ401765550000.

Tijdens de 1e incasso zal 50% van de contributie, en indien van toepassing
de toeslag voor een tweede training en de bijdrage voor het wedstrijdtenue, geïnd worden.
Tijdens de 2e incasso zal de resterende 50% contributie geïnd worden.

De contributies worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en worden gepubliceerd op de website van Jumping Giants.
Mocht u ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de automatische incasso, brengen wij per factuur € 2,50 administratiekosten in rekening.

Contributie seizoen 2018-2019:

Wedstrijdspelend:
U8/U10/U12: € 105
U14: € 131.25
U16/u18: € 168,00
U20: € 189,00
U22/Senioren: € 215,25

Recreatief:
U8/U10/U12: € 78,75
U14: € 105,00
U16/u18: € 126,00
U20: € 136,50
U22/Senioren: € 152,25

Bijdrage wedstrijdtenue per seizoen: € 16,00

Bijdrage 2e training per seizoen: € 30,00