Privacy voorwaarden

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Een privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam je verklaring periodiek te raadplegen.

Basketbal vereniging Jumping Giants

Je leest momenteel de privacy verklaring van Basketbal vereniging Jumping Giants. Jumping Giants is een lokale basketbalvereniging gelegen in Nederweert dat zich richt op de fanatieke basketballer die de sport binnen een gezellige vereniging wil uitoefenen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Jumping Giants verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Jumping Giants, neem dan gerust contact op!

Doel van de gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jumping Giants. Deze worden hieronder toegelicht.

1.     Het versturen van nieuwsbrieven

Jumping Giants stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling van dingen die binnen de club spelen. Dit kunnen evenementen zijn, wijzigingen van data maar ook het delen van belangrijke data en informatie. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde aanmeldformulier die je kunt vinden op de website van Jumping Giants of toe gerijkt krijgt op de vereniging. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.     Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzamend worden als jij contact opneemt met Jumping Giants. Dit kan zowel via de website als via het fysieke aanmeldformulier zijn. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zodat een aanmelding bij onze vereniging soepel verloopt. Hier zullen je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens onder andere gevraagd worden.

3.     Analytics

De website van Jumping Giants verzamelt daarnaast je gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met je uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een nieuw lidmaatschap.

Ontvangers

De gegevens die Jumping Giants ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Opslag periode

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door Jumping Giants, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten of delen van informatie, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail naar ons te sturen.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Jumping Giants via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van je persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Jumping Giants of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Jumping Giants. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Jumping Giants privé is. Je herkent deze beveiliging aan het (groene) slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Jumping Giants ondertekend met Winters Online. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de bewegwijzering van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jumping Giants vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jumping Giants. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen de gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Jumping Giants. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke e-mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Jumping Giants opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere vereniging, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Jumping Giants al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jumping Giants vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jumping Giants niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Jumping Giants jouw gegevens gebruikt? Dan heb je recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via bestuur@jumpinggiants.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Jumping Giants verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een informatief belang. Denk hierbij aan het aanbieden van informatie binnen de vereniging en op breder niveau binnen de NBB. Dit wordt via e-mail gedaan. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van deze informatie en het goed verlopen van het lidmaatschap. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Jumping Giants het lidmaatschap niet goedkeuren.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Jumping Giants met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Jumping Giants behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanner Jumping Giants dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jumping Giants te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.